vrijdag, 14 juni 2024
Marilyn NEVEN

Waarvoor ik sta - in het kor

Ik wil me inzetten voor een Europa dat jobzekerheid biedt, dat de digitale wereld in goede banen leidt en dat KMO's betere kansen geeft in de wereldeconomie. Ik ga voor een Vlaanderen dat door hardwerkende, zorgzame politici geleid wordt naar meer welvaart en samenhorigheid. Ik kies voor CD&V omdat het de enige partij is die voor alle mensen opkomt, die mensen tracht te verenigen en die hun belangen probeert te verzoenen. CD&V versterkt mensen en zorgt voor wie niet op eigen benen kan staan.

 

Waarom ik voor CD&V kies:

Ik droom van een Vlaanderen dat door hardwerkende, zorgzame en verantwoordelijke politici geleid wordt naar meer welvaart en naar meer samenhorigheid. En dit geldt voor alle beleidsniveaus. Ik kies voor CD&V omdat het de (enige) partij is die voor alle mensen opkomt, ze tracht te verenigen en hun belangen te verzoenen. CD&V versterkt mensen, en zorgt voor wie niet op eigen benen kan staan.

Vanuit deze optiek voel ik me ook goed bij het Europees kiesprogramma van CD&V. Wij gaan voor een Europa dat vooruitwerkt en het compromis zoekt, om ons nog meer zekerheden te bieden in de toekomst (werkzekerheid, stabiele en eerlijke financiële markten, veilige grenzen en eerlijke concurrentie...). Wij zijn ambitieus, maar geloven ook dat je in een complexe wereld als de onze de zaken niet via “revolutie” kan veranderen of laten vooruitgaan. Dat zou ten koste van onze welvaart gaan. Het zou ook geen meerderheid kunnnen halen, geef mensen liever zekerheid dan onzekerheid. 

 

Mijn persoonlijke programmapunten:

Maak van Europa een duurzaam competitieve economische markt. De grootste prioriteit voor Europa in de komende jaren is de concurrentiekracht van al haar lidstaten te verhogen, om groei te creëren zodat het aantal jobs stijgt en het aandal werklozen fors daalt. Europa kan dat. Om dit te bereiken moet Europa werken aan een snelle verdere ontwikkeling van de digitale markt, wellicht de meest belangrijke component van onze economie van morgen. Onze kandidaat commissievoorzitter Jean-Claude Juncker gaat helemaal voor deze digitale markt. Hierbij moeten de KMO’s stevig ondersteund worden,  zodat ook zij geïntegreerd geraken in de digital market en daar ook de vruchten van kunnen plukken. Zij zijn de hoeksteen van onze economie en moeten aaan competitiviteit winnen.

De jeugdwerkloosheid moet ook snel en goed aangepakt worden, want de huidige hoge cijfers vormen een bedreiging voor onze toekomst. Ik pleit dan ook voor een Europees doelgericht doelgroepenbeleid. 

Dankzij EVP voerde Europa al een jongerenwerkgelegenheidsinitiatief en de jongerengarantie door, erop gericht om miljoenen jongeren aan een baan te helpen. Met een budget van 6 miljard euro van 2014 tot 2020 zal het Europees Sociaal Fonds (ESF) financiële steun geven aan nationale maatregelen om mensen onder de 25 te helpen, en dit binnen vier maanden nadat zij van school zijn gekomen of werkloos zijn geworden. Focus: ondersteuning bieden bij het vinden van aanbiedingen voor werk, bij het behalen aan verdere kwalificaties en bij het volgen van opleidingen. Dit is goed maar nog niet voldoende.

In de toekomst zal de EVP-Fractie haar inspanningen richten op een dynamischere en efficiëntere tenuitvoerlegging van de nieuwe Europese regelgeving betreffende het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering. De EVP-Fractie zal zich inzetten voor de ontwikkeling van beleid dat voorziet in beroepskeuzebegeleiding voor werklozen en hun overgang naar werk vergemakkelijken door de aandacht op specifieke groepen te richten en een individuele benadering aan te moedigen. Wij zullen ons ook blijven richten op jongeren met een handicap, kansarme groepen, afgestudeerden, jonge onderzoekers en jonge ondernemers.

 

Maak van het Erasmusprogramma het uithangbord van de Europese open groei-economie. Ik ben zelf een ex erasmus studente en kan niet genoeg benadrukken welke impact een ervaring in het buitenland heeft op jonge mensen: het voedt hun openheid, creativiteit, plantrekkersmentaliteit en zin voor samenwerking over grenzen heen.  Europa maakte onlang een grote extra som geld vrij voor Erasmus(plus), maar het bereik van het ERASMUS-programma moet nog verder opengetrokken worden, van 1 op 10 studenten nu naar 1 op 2 studenten in de toekomst!

 

Europa moet zich sterk maken over privacy als grondrecht. Laat Europa onze online privacy garanderen.

Een grondrecht dat weliswaar in uitzonderlijke omstandigheden (concrete verdenkingen van misdaad, terrorisme, etc.) en met de nodige gerechtelijke toelatingen geschonden mag worden, maar enkel in die gevallen.

De publieke aandacht nu voor enerzijds de gegevensverzameling door buitenlandse inlichtingendiensten en anderzijds over wat men noemt “de gegevenskruip” is een goede zaak.  Gegevenskruip heb je wanneer gegevens die voor een bepaald doel verzameld worden (bijvoorbeeld bankgegevens om betalingen te regelen) plots gebruikt worden voor een ander doel (commerciële uitbuiting ervan).

Voor beide problemen zullen enkel maatregelen op Europees niveau doel kunnen bereiken, en ik pleit dan ook zeer hard hiervoor. Het heeft echt geen zin om een staatssecretaris voor privacy aan te duiden in een volgende regering, als men in het buitenland maatregelen op belgisch niveau gewoon weglacht.

Het probleem is dat er massa's gegevens van Europese bedrijven, burgers, politici, ondernemers en academici op Amerikaanse servers staan (Facebook, Google, Yahoo, Microsoft, Apple, Amazon,...), waar Europa zo goed als geen grip op heeft. Waar zijn de Europese spelers in deze markt? Concreet zou Europa initiatieven kunnen nemen of ondersteunen om Europese tegenhangers te crëeren voor het Amerikaans gedomineerde "cloud computing" (waarbij alle gegevens van gebruikers op internetservers bewaard worden, ipv op de computers van de gebruikers zelf).

 

 

Videos
Loading the player...
Loading the player...
Kiesladder Europa
Foto's